Buro Spazio B.V.
Fortmonderweg 16
8121 SK Olst

M 06 5478 2609

K.v.K. 32112738


Beeldmerk

De reeks van Fibonacci wordt gehanteerd als beeldmerk. Leonardo van Pisa (circa 1170 – 1250), beter bekend als Fibonacci, was een Italiaanse wiskundige. Hij is vooral bekend van de getallenreeks die zijn naam draagt. Die oneindige rij begint met: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …. Het kenmerk van deze rij is dat elk getal de som is van de laatste twee voorafgaande getallen.

Voor het beeldmerk van Buro Spazio zijn deze getallen op zo’n manier geordend dat een ruimtelijk patroon is ontstaan, waardoor de reeks van Fibonacci past bij de wereld van de ruimtelijke ordening.