Buro Spazio B.V.
Fortmonderweg 16
8121 SK Olst

M 06 5478 2609

K.v.K. 32112738


Buiksloterham

Industriegebied Buiksloterham, Amsterdam

De Buiksloterham is een industriegebied van circa 100 hectare aan de Noordelijke IJ-oevers. Het gebied heeft veel grootschalige industriële bedrijvigheid, bedrijfsverzamelgebouwen en kantoorachtige bedrijven. Door marktontwikkelingen heeft een aantal grote industriële bedrijven de activiteiten beëindigd of is verhuisd naar elders. Er liggen grote delen braak. De gemeente Amsterdam wil het bestaande industriegebied veranderen naar een gebied waar wonen en werken samen gaan.

Voor het Ontwikkelingsbedrijf is Marjolijn Helmich in 2005 en 2006 actief betrokken bij de herontwikkeling van de Buiksloterham. Speerpunten daarbij zijn het Investeringsbesluit en de start van de uitvoering op een aantal locaties. In het besluit staat beschreven hoe de herontwikkeling van het gebied zou kunnen verlopen. In tegenstelling tot veel andere plannen is hier geen eindbeeld vastgelegd, maar wordt via de weg van ontwikkelingsplanologie de richting geschetst. Het gebied zal intensiever gebruikt worden: van 300.000 m2 bvo naar 1.000.000 m2 bvo. Wonen en werken hebben hierbij ongeveer een gelijk aandeel. Het Investeringsbesluit is vertaald in een bestemmingsplan. Wonen is nu mogelijk in de Buiksloterham.

Het gebied zal niet in één keer ontwikkeld worden. De gemeente realiseert een deel van de plannen. Daarnaast is er veel ruimte voor initiatieven door de markt, onder andere in de vorm van zelfbouw: individueel of collectief particulier opdrachtgeverschap. De transformatie zal circa 20 tot 25 jaar duren.

afbeeldingen: Projectbureau Noordwaarts, Amsterdam