Buro Spazio B.V.
Fortmonderweg 16
8121 SK Olst

M 06 5478 2609

K.v.K. 32112738


Centrum Amsterdam Noord

Centrum Amsterdam Noord

Amsterdam-Noord komt steeds meer op de kaart te staan. Zeker met de komst van een nieuw stedelijk centrum: Centrum Amsterdam Noord (CAN). Dit gebied van ongeveer 90 hectare ligt tussen het Noordhollandsch Kanaal en het winkelcentrum Boven ’t Y.

Buro Spazio verzorgt gedurende de jaren 2007 en 2008 het procesmanagement voor het CAN. Buro Spazio doet dit in opdracht van Projectbureau Noordwaarts.

CAN bestaat uit de volgende deelgebieden: de woonwijk Elzenhagen, de uitbreiding en vernieuwing van het winkelcentrum Boven ’t Y en het stationsgebied rondom het beginstation van de NoordZuidlijn. Bureau Soeters Van Eldonk heeft het stedenbouwkundig plan opgesteld, dat onder supervisorschap van Sjoerd Soeters per deelgebied verder wordt uitgewerkt.

Bijzonder aan CAN is de ligging op de grens van groen en stad. Dijken, dorpen en wijken in een contrastrijk geheel van laag- en hoogbouw. Om dit nog eens extra te benadrukken, wordt het contrast tussen groen en stedelijk gebied vergroot. Zo ontstaat een levendig centrum met een grote variatie aan bestemmingen. Er komen zo’n 1.400 woningen, 30.000 m2 winkels, 70.000 m2 voorzieningen (sociaal-maatschappelijk, onderwijs, sport, cultuur, horeca en leisure), 133.000 m2 kantoren en bedrijfsruimte, een regionaal busstation, parkeergarages en infrastructuur. Vanwege de economische crisis wordt Elzenhagen Zuid voorlopig niet ontwikkeld tot woonwijk, tijdelijke initiatieven worden daar gefaciliteerd.

Een groot aantal partijen, zowel publiek als privaat, werkt langdurig samen om dit project tot een succes te maken. Deze partijen zijn: stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam (onder de naam Projectbureau Noordwaarts), CZAN Ontwikkeling CV en Ymere. CZAN is een combinatie van Blauwhoed/Eurowoningen, AM, Vesteda, Stadgenoot/Kristal.

De ontwikkeling en realisatie van het CAN vindt gefaseerd plaats. Om ruimte te maken voor projecten is gestart met de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur en bouwen op beschikbare locaties. In Elzenhagen Noord is begonnen met de woningbouw en zijn eind 2008 de eerste woningen opgeleverd. En in 2009 is het eerste deel van het uitgebreide winkelcentrum Boven ’t Y, gerealiseerd door ING Real Estate Development, in gebruik genomen. Het MBO College Noord is met een aantal andere onderwijsinstellingen gehuisvest in een nieuw gebouw in het hart van het stationsgebied. In 2014 is de bouw van het stationsgebouw gestart. Vanzelfsprekend zijn nog veel meer deelprojecten in voorbereiding dan wel in uitvoering.

In 2020 is het Centrum Amsterdam Noord gereed.

afbeeldingen: Projectbureau Noordwaarts, Amsterdam; Soeters Van Eldonk architecten