Buro Spazio B.V.
Fortmonderweg 16
8121 SK Olst

M 06 5478 2609

K.v.K. 32112738


Sterrenberg

Zorginstelling Sterrenberg, Huis ter Heide (Zeist)

Sterrenberg is een instellingsterrein voor mensen met een verstandelijke beperking. De eigenaar, Stichting Abrona, wil het gebied herontwikkelen omdat de grootschalige, geïsoleerd gelegen instelling niet meer voldoet aan de huidige visie op zorgverlening en wonen. Hierbij staan individuele ontplooiingsmogelijkheden en maatschappelijke integratie centraal.

Sinds 2002 is Marjolijn Helmich intensief betrokken bij de herontwikkeling van Sterrenberg. Eerst als adviseur en van 2007 tot en met 2009 als projectmanager.

De plannen zijn in goed overleg met vele partijen tot stand gekomen, waaronder de provincie, gemeenten, zorginstanties en milieuverenigingen. Voor 250 huidige bewoners worden nieuwe zorgwoningen op het terrein gerealiseerd. Tegelijkertijd worden 400 woningen gebouwd voor de marktsector. Door deze omgekeerde integratie ontstaat een gedifferentieerde woon- en leefomgeving. Verder is in de plannen rekening gehouden met de (groene) omgeving en met de specifieke wensen en eisen van de verschillende bewoners. De aanwezige voorzieningen worden grotendeels gehandhaafd en worden uitgebreid met een nieuw aanbod. De voorzieningen zijn zoveel mogelijk bestemd voor alle bewoners en stimuleren daarmee ontmoeting tussen de verschillende bewoners.

Abrona realiseert zelf een deel van de nieuwe zorgwoningen en voorzieningen. Voor de realisatie van de plannen voor de overige zorgwoningen, de marktwoningen en de openbare ruimte heeft Abrona via een Europese aanbestedingsprocedure Volker Wessels geselecteerd. In 2007 hebben Abrona en Volker Wessels het contract hiervoor feestelijk ondertekend.

Vervolgens zijn de plannen verder uitgewerkt en is de bouw gestart. Begin 2011 zijn de eerste woningen opgeleverd. Sinds eind 2013 zijn alle zorggebouwen van Abrona bewoond. Naar verwachting zullen voor 2017 alle plannen voor de Sterrenberg gerealiseerd zijn.

afbeeldingen: KuiperCompagnons, Rotterdam